Czujki Ruchu - opis, wybór, montaż

Wysłane przez: Robert W: Podkategoria 1 Na: Komentarz: 0 Hit: 447

Rodzaje i opis czujek ruchu.

Czujki ruchu są najczęściej używanymi czujkami z systemami alarmowymi. Jej głównym celem jest wykrycie ruchu intruza w obiekcie który chcemy zabezpieczyć. Czujki możemy podzielić ze względu na kilka parametrów.

Podział czujek ruchu ze względu na zastosowaną technikę detekcji ruchu.

 • Czujki aktywne ultradźwiękowe – wysyłające i odbierające fale ultradźwiękowe. Obecnie rzadko stosowane.
 • Czujki aktywne mikrofalowe – które wykorzystują fale mikrofalowe oraz efekt Dopplera, czyli zmianę częstotliwości fali na skutek zmiany wzajemnego położenia źródła fali i jej odbiornika.
 • Czujki pasywne na podczerwień (PIR) – wykrywające zmiany w promieniowaniu podczerwonym i wykrywające zmiany promieniowania cieplnego.

Bardzo ważnym parametrem czujki ruchu jest często wykrywa fałszywe alarmy. Aby ograniczyć liczbę takich fałszywych alarmów łączy się dwie techniki detekcji ruchu. W czujkach w których zastosowano technikę PIR oraz mikrofale możemy stosować obie lub jedną z tych technik jednocześnie. Inną metodą ograniczenia fałszywych alarmów jest metoda pulsowa. Czujki które mają zaimplementowaną tą metodę mają zworki za pomocą których ustalamy po wykryciu ilu ruchów w określonym krótkim przedziale czasu czujka zgłosi zdarzenie. Ilość pulsów ruchu możemy ustalić na 1-2-3. Należy brać pod uwagę że ustawienie wyższej wartości ogranicza liczbę fałszywych alarmów, ale czujka jest mniej czuła.

Czujka ruchu może być też wyposażona w mikrofon wykrywający dodatkowo dźwięk wydawany przez intruza w razie włamania.

Wybierając czujkę ruchu PIR lub mikrofalową musimy brać pod uwagę ograniczenia w działaniu tych czujek.

Wybierając czujkę PIR należy uważać na:

 • czujki te są bardzo wrażliwe na obiektu emitujące ciepło np. grzejniki, kominek,
 • światło słoneczne nie powinno być skierowano bezpośrednio na soczewkę,
 • w obiekcie monitorowanym nie może być obiektów o znacznej różnicy temperatur,
 • czujki nie należy umieszczać blisko miejsc emisji strumieni ciepła i pary wodnej,
 • nad nieszczelnymi oknami i drzwiami nie należy montować czujek kurtynowych,
 • czujkę należy montować co najmniej 3 metry od ruchomych obiektów,
 • miejsce montażu musi być stabilne.

Wybierając czujkę mikrofalową należy uważać na:

 • czujki te mogą wykrywać ruch przez szybę więc należy je montować jak najdalej od okien i drzwi,
 • nie należy jej montować w pomieszczeniach które są blisko ruchliwej drogi, bo może to powodować fałszywe alarmy,
 • nie należy montować przy urządzeniach elektrycznych o częstotliwości 50Hz,
 • nie należy montować dwóch czujek w jednym pomieszczeniu.

Należy zwrócić na różnicę w wykrywaniu kierunku ruchu. Czujki PIR najlepiej wykrywają ruch prostopadły do kierunku czujki, a czujki mikrofalowe ruch w kierunku do czujki. Podczas instalacji należy dokładnie sprawdzić w instrukcji obsługi obszar detekcji czujki. Zwykle czujki montowane na ścianie mają zasięg od 8 do kilkunastu metrów do przodu, oraz kąt 110 stopni.

Jeśli obszar pomieszczenia jest duży należy zamontować więcej czujek. Przy montażu czujki należy też odpowiednio skierować wysokość detekcji czujki jeśli mamy małe zwierzęta. Należy wówczas skierować czujkę w ten sposób aby nie wykrywała zwierząt biegających po podłodze. Należy też brać pod uwagę to aby zwierzęta nie chodziły po meblach oraz nie zbliżały się blisko do czujki.

Czujki ruchu występują też w wersji nie reagującej na małe zwierzęta. Czujki takie mają określenie do jakiej wagi zwierzęcia czujka nie reaguje.

Czujki możemy też podzielić na miejsce i sposób montażu.

 • czujki montowane na ścianie – najczęściej używane,
 • czujki sufitowe – montowane na suficie i kącie detekcji 360 stopni,
 • kurtynowe – montowane na ścianie lub nad drzwiami/oknami – tworzą obszar detekcji w postaci kurtyny.

Czujki ruchu montuje się zwykle wewnątrz obiektu. Istnieją też wersje do montażu na zewnątrz. Jednak należy zwrócić uwagę że cena tych czujek jest dużo wyższa niż czujek wewnętrznych.

Czujki zewnętrzne to najczęściej czujki dualne i posiadają różne zworki za pomocą których ustawiamy czułość tych czujek. Wymagają one często długiej konfiguracji i zwiany ustawień tych zworek. Ceny takich czujek zaczynają się od 200zł.

Czujki dzielimy też na sposób łączenia z centralką i zasilanie.

 • czujki bezprzewodowe – łączą się z centralką alarmową bezprzewodowo, najczęściej na częstotliwości 433MHz (są też wersje 315Mhz, 862MHz). Czujki bezprzewodowe są najczęściej zasilane na baterie. Są też wersje zasilane na zasilacz. Czujka ruchu zasilana na baterie powinna pracować około 1 roku, ale jeśli w pomieszczeniu gdzie jest czujka często jest ruch może to ograniczyć czas pracy czujki.  Niektóre czujki ruchu mają funkcje wysyłania informacji o niskim stanie baterii. Przy montażu czujki bezprzewodowej trzeba też brać pod uwagę odległość czujki od centralki. Czujki z terenie otwartym mają zasięg około 80 metrów w terenie otwartym. W instalowanym obiekcie trzeba sprawdzić czy odległość między czujką a centralką nie jest za duża.
 • czujki przewodowe – łączymy z centralką kablem 4 lub 6 żyłowym. Zwykle czujki te mają 2 wejścia alarm-alarm, 2 wejścia zasilające 12V-GND oraz 2 wejścia sabotażowe TAMPER-TAMPER. Czujki przewodowe mogą być w wersji NC (normalnie zamknięty) lub NO (normalnie otwarty). Dla czujek w wersji NC obwód jest normalnie zamknięty a jego przerwanie wywołuje alarm. W wersji NO jest odwrotnie, obwód jest otwarty a jego zwarcie wywołuje alarm. Wejścia ALARM-ALRM łączymy dwoma przewodami z centralką alarmową. Jeżeli centralka alarmowa ma możliwość zasilania czujek, dwoma kolejnymi przewodami zasilamy czujkę z centralki. Jeśli centralka nie ma takiej możliwości należy zasilić czujkę z zasilacza lub akumulatora. Wejścia TAMPER-TAMPER to wejścia sabotażowe. Należy je odpowiednio z instrukcją czujki i centralki alarmowej połączyć i skonfigurować.

Oprócz zasilania z centralki, baterii, zasilaczem lub akumulatora są też wersje solarne. Solarne wersje mają wbudowany mały akumulator który jest ładowany przez moduł solarny. Są one najczęściej stosowane na zewnątrz. Należy brać pod uwagę że w temperaturze ujemnej i pochmurne dni może być problem z działaniem czujek solarnych.

Komentarze

Zostaw swój komentarz

Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień